EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken

MIND Young is het platform over je MIND voor en door jongeren. MIND Young biedt info, herkenbare verhalen, nieuws, tips en events over alles wat met je MIND te maken heeft. 

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

Aangesloten bij:

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen is de vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen. De NVGzP behartigt de belangen van de vrijgevestigde psychologen, onderhoudt een door de inspectie erkend kwaliteitssysteem en biedt een klachten en geschillenregeling conform de vereisten vanuit de Wkkgz.

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen.